Dimensionering af skorsten & fyringsenhed

Skorstensfejerfirmaet Lars Karlsen skal godkende skorstens- og fyringsløsninger i private hjem og feriehuse. Derfor er en særdeles god idé at inddrage os, før I begynder at bygge skorsten eller dimensionere fyringskilden. Vi er uddannede kedel- og anlægsteknikere, og kan foretage de målinger og beregninger, der giver den mest effektive løsning – indenfor brandsikkerhed, eliminering af kulilteoptimal samt også optimal fyring. På den måde er I med til at sikre et godt miljø for os alle, men der er så sandelig også god økonomi for jer i en korrekt løsning.

Rådgivning om korrekt konstruktion af skorsten og fyringsenhed

Vi rådgiver gerne både ejere og håndværkere omkring den mest sikre og effektive løsning til kombinationen af fyringsenhed og skorsten. Vi laver de beregninger, der sikrer mod fejldimensionering af skorsten og fyringsenhed, så man minimerer risikoen for brand, løbesod, vand i skorstenen m.v. Alle disse skader kan være særdeles dyre, hvis de får lov til at udvikle sig.